1. خانه
  2. /
  3. اخبار فرش دستباف
  4. /
  5. سخت ترین رقیب قالی دستباف در بازار فعلی فرش ماشینی است

سخت ترین رقیب قالی دستباف در بازار فعلی فرش ماشینی است

مدیرعامل اتحادیه فرش روستایی اصفهان گفت:سخت ترین رقیب ما در بازار فعلی فرش ماشینی است چون تنها جنسی که در شان خود تا امروز نسبت به اجناس دیگر گران نشده،فرش دستباف ایرانی است.

Image result for persian rug

علی شهبازی درحاشیه بیست ودومین نمایشگاه فرش دستباف اصفهان در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت:عوامل زیادی فرش را به این وضعیت و رکود فعلی انداخته است که بیشتراین رکود به نوع نگاه ما به فرش برمی گردد که این هنر را چطور می بینیم.

وی در ادامه افزود:تبلیغات ضعیف در حوزه فرش دستباف چه در خارج چه درداخل ایران باعث شد این هنر ایرانی آن طور که باید دیده نشود. در بعد جهانی برای نمونه چرا در سینه ورزشکاران ما در میادین جهانی نشانی ازفرش ایران نیست؟

مدیرعامل اتحادیه فرش روستایی اصفهان اظهار داشت:سخت ترین رقیب ما در بازار فعلی فرش ماشینی است چون تنها جنسی که در شان خود و نسبت به افزایش قیمت ابریشم نسبت به اجناس دیگر گران نشده،فرش دستباف ایرانی است.

شهبازی خاطرنشان کرد: فرش ازصفر تا صد شناسنامه ما ایرانی ها است. در دهه هفتاد به ۹۹کشور فرش صادر کردیم و در حال حاضر نیز فرش بیشتر از ذوب آهن در کشور اشتغال ایجاد می کند‌ وباید به آن توجه ویژه ای بشود.