شهردار کاشان گفت: کاشان براي کارآفريني در کميته گردشگري شهرداران راه ابريشم برنامه دارد.

به گزارش بازار فرش ایران محمد ناظم رضوي اظهار داشت: کاشان به عنوان رئيس کميته گردشگري مجمع شهرداران راه ابريشم داراي ظرفيت‌هاي کارآفرينانه برجسته‌اي است که از جمله مي‌توان به استفاده از ظرفيت‌هاي بومي مانند بهره گيري از کارآفرينان گردشگري، احياي کارگاه‌هاي صنايع دستي و برگزاري نمايشگاه‌هاي صنايع دستي، توسعه صنعت فرش دستباف و ماشيني به عنوان قطب توليد فرش در کشور و برند سازي محصولات ويژه مانند عرقيات گياهي و گلاب اشاره کرد.

به گفته وي، توسعه گردشگري خلاقانه در موضوعات گياهان دارويي، ميراث ناملموس مانند قاليشويان، تبادلات علمي ميان دانشگاه‌هاي شهرهاي راه ابريشم در راستاي ارتقاي گردشگري علمي و حوزه گردشگري سلامت و اکوتوريسم نيز مي‌تواند در راستاي اهداف کميته گردشگري براي جذب توريست و درآمد پايدار حاصل از گردشگري مؤثر باشد.

شهردار کاشان افزود: کاشان براي تحقق برند «کوير تا کوهستان» با هدف بالا بردن ضريب ماندگاري گردشگران و توسعه بوم گردي با بهره گيري از افراد متخصص به تأسيس شرکتي ويژه گردشگري با همين رويکرد به نام «ميقات تمدن آريا» اقدام کرده است.

ناظم رضوي با بيان اينکه شهرداري کاشان براي استفاده بهينه از ظرفيت‌ها طرح‌هاي مختلفي را بررسي کرده است، تصريح کرد: اين طرح ها شامل شناسايي مناطق داراي پتانسيل گردشگري، پرداختن به پيشنهادهاي خلاق براي تصويب قوانين جديد جهت اختصاص سرمايه‌گذاري در راستاي رونق بخش گردشگري، آسيب شناسي، بررسي و رفع موانع و چالش‌هاي گردشگري، شناسايي نقاط هدف گردشگري روستايي و عشايري و شهري در مناطق مورد نظر، تهيه برنامه در راستاي تقويت جوامع محلي از طريق آموزش و تأمين مالي جهت تکميل زيرساخت لازم به منظور پذيراي گردشگران، پيگيري، چاپ و انتشار فصلنامه گردشگري، برنامه‌ريزي براي دوره‌هاي آموزشي و تحقيقات در مورد طرح‌هاي گردشگري، ارائه و پيگيري طرح‌هاي سرمايه گذاري در بخش گردشگري، تقويم برگزاري نمايشگاه‌ها، برگزاري نمايشگاه‌هاي گردشگري و پيگيري طرح‌هاي بازاريابي و تبليغات است.

وي تأکيد کرد: قطعاً اختصاص کميته کارآفريني در روند رو به رشد کميسيون‌هاي سه گانه شهرداران راه ابريشم به ويژه در حوزه اقتصاد و گردشگري نقش بي بديلي خواهد داشت که با يک برنامه ريزي دقيق و ايجاد کارگروه‌هاي متخصص مي‌توان به اين دستاورد رسيد.