هیچ محصولی یافت نشد.

فرش طرح مدرن به انواع فرش هایی گفته می شوند که دارای نقوشی به غیر از طرح های کلاسیک فارسی می باشند.

فرش مدرن به همان شیوه طرح های کلاسیک بافته می شوند و تنها تفاوت آن در طرح یا نقشه مدرن آن است.