فرش زمینه سرمه ای

فرش زمینه سرمه ای یا زمینه سورمه ای به فرش هایی گفته می شود که پس زمینه و رنگ اصلی زمینه آن سرمه ای می باشد.

فرش زمینه سورمه ای در صنعت فرش ماشینی بیشتر شبیه مشکی می ماند. در انواع فرش ماشینی، بیشتر از دو نوع رنگ سرمه ای استفاده می شود. سورمه ای پرکلاغی و سرمه ای کاربنی.

فرش ماشینی زمینه سرمه ای یکی از پرفروش ترین رنگ آمیزی ها در بین فرش ها می باشد.