1. خانه
  2. /
  3. ایران کارپت

ایران کارپت

ایران کارپت


ایران کارپت 1


ایران کارپت 3


ایران کارپت 5


ایران کارپت 7

دسترسی سریع به فرش‌ها بر اساس رنگ زمینه


فرش زمینه سرمه‌ای


فرش زمینه نقره‌ای


فرش زمینه دلفینی


فرش زمینه کرم


فرش زمینه فیلی


فرش زمینه بژ


فرش زمینه ترمه‌ای


فرش زمینه آبی


فرش زمینه دودی


فرش زمینه ذغالی


فرش زمینه سیلور


فرش زمینه متالیک


فرش زمینه طوسی


فرش زمینه لاکی


فرش زمینه صدفی


فرش زمینه گردویی


فرش زمینه سیلور


فرش زمینه موشی

فرش‌های 1500 شانه


ایران کارپت 9


ایران کارپت 11

انتخاب گزینه‌ها
مشاهده سریع

مقایسه


افزودن به علاقه مندی ها

فرش 1500 شانه برجسته نقشه آرشان زمینه سرمه ای

امتیاز 4.00 از 5
10,200,000 تومان20,400,000 تومان

ایران کارپت 13


ایران کارپت 15

انتخاب گزینه‌ها
مشاهده سریع

مقایسه


افزودن به علاقه مندی ها

فرش 1500 شانه برجسته نقشه آرشان زمینه سیلور

امتیاز 5.00 از 5
10,200,000 تومان20,400,000 تومان

ایران کارپت 17


ایران کارپت 19

انتخاب گزینه‌ها
مشاهده سریع

مقایسه


افزودن به علاقه مندی ها

فرش 1500 شانه برجسته نقشه آرشان زمینه فیلی

امتیاز 5.00 از 5
10,200,000 تومان20,400,000 تومان

ایران کارپت 21


ایران کارپت 23

انتخاب گزینه‌ها
مشاهده سریع

مقایسه


افزودن به علاقه مندی ها

فرش 1500 شانه برجسته نقشه افسون زمینه سربی

امتیاز 5.00 از 5
10,200,000 تومان20,400,000 تومان

ایران کارپت 25


ایران کارپت 27

انتخاب گزینه‌ها
مشاهده سریع

مقایسه


افزودن به علاقه مندی ها

فرش 1500 شانه برجسته نقشه افسون زمینه سیلور

امتیاز 5.00 از 5
10,200,000 تومان20,400,000 تومان

ایران کارپت 21


ایران کارپت 23

انتخاب گزینه‌ها
مشاهده سریع

مقایسه


افزودن به علاقه مندی ها

فرش 1500 شانه برجسته نقشه افسون زمینه فیلی

امتیاز 5.00 از 5
10,200,000 تومان20,400,000 تومان

ایران کارپت 33


ایران کارپت 35

انتخاب گزینه‌ها
مشاهده سریع

مقایسه


افزودن به علاقه مندی ها

فرش 1500 شانه برجسته نقشه افشان ترانه زمینه سربی

امتیاز 4.00 از 5
10,200,000 تومان20,400,000 تومان

ایران کارپت 37


ایران کارپت 39

انتخاب گزینه‌ها
مشاهده سریع

مقایسه


افزودن به علاقه مندی ها

فرش 1500 شانه برجسته نقشه افشان ترانه زمینه سیلور

امتیاز 4.00 از 5
10,200,000 تومان20,400,000 تومان

ایران کارپت 41


ایران کارپت 43

انتخاب گزینه‌ها
مشاهده سریع

مقایسه


افزودن به علاقه مندی ها

فرش 1500 شانه برجسته نقشه افشان ترانه زمینه فیلی

امتیاز 5.00 از 5
10,200,000 تومان20,400,000 تومان

ایران کارپت 45


ایران کارپت 47

انتخاب گزینه‌ها
مشاهده سریع

مقایسه


افزودن به علاقه مندی ها

فرش 1500 شانه برجسته نقشه افشان زرگل زمینه سربی

امتیاز 5.00 از 5
10,200,000 تومان20,400,000 تومان

ایران کارپت 49


ایران کارپت 51

انتخاب گزینه‌ها
مشاهده سریع

مقایسه


افزودن به علاقه مندی ها

فرش 1500 شانه برجسته نقشه افشان زرگل زمینه سیلور

امتیاز 5.00 از 5
10,200,000 تومان20,400,000 تومان

ایران کارپت 53


ایران کارپت 55

انتخاب گزینه‌ها
مشاهده سریع

مقایسه


افزودن به علاقه مندی ها

فرش 1500 شانه برجسته نقشه افشان زرگل زمینه فیلی

امتیاز 4.00 از 5
10,200,000 تومان20,400,000 تومان


فرش‌های 1200 شانه


-21%ایران کارپت 57


ایران کارپت 59

افزودن به سبد خرید
مشاهده سریع

مقایسه


افزودن به علاقه مندی ها

پک فرش 1200 شانه برجسته نقشه 7101 زمینه سرمه ای 1تخته 9متری و 2تخته 6 متری

امتیاز 4.00 از 5
قیمت اصلی 31,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 24,990,000 تومان است.

-15%ایران کارپت 61

انتخاب گزینه‌ها
مشاهده سریع

مقایسه


افزودن به علاقه مندی ها

فرش 1200 شانه برجسته نقشه افشان الناز زمینه کرم

امتیاز 4.40 از 5
2,360,000 تومان17,700,000 تومان

-15%ایران کارپت 63

انتخاب گزینه‌ها
مشاهده سریع

مقایسه


افزودن به علاقه مندی ها

فرش 1200 شانه برجسته نقشه افشان الناز زمینه نقره ای

امتیاز 5.00 از 5
2,360,000 تومان17,700,000 تومان

-15%ایران کارپت 65

انتخاب گزینه‌ها
مشاهده سریع

مقایسه


افزودن به علاقه مندی ها

فرش 1200 شانه برجسته نقشه باران زمینه کرم

امتیاز 4.25 از 5
2,360,000 تومان17,700,000 تومان

-15%ایران کارپت 67

انتخاب گزینه‌ها
مشاهده سریع

مقایسه


افزودن به علاقه مندی ها

فرش 1200 شانه برجسته نقشه باران زمینه کرم صدفی

امتیاز 4.50 از 5
2,360,000 تومان17,700,000 تومان

-15%ایران کارپت 69

انتخاب گزینه‌ها
مشاهده سریع

مقایسه


افزودن به علاقه مندی ها

فرش 1200 شانه برجسته نقشه باران زمینه نقره ای

امتیاز 0 از 5
2,360,000 تومان17,700,000 تومان

-15%ایران کارپت 71

انتخاب گزینه‌ها
مشاهده سریع

مقایسه


افزودن به علاقه مندی ها

فرش 1200 شانه برجسته نقشه دلبر زمینه دودی

امتیاز 0 از 5
2,360,000 تومان17,700,000 تومان

-15%ایران کارپت 73

انتخاب گزینه‌ها
مشاهده سریع

مقایسه


افزودن به علاقه مندی ها

فرش 1200 شانه برجسته نقشه دلبر زمینه کرم

امتیاز 4.33 از 5
2,360,000 تومان17,700,000 تومان

-15%ایران کارپت 75

انتخاب گزینه‌ها
مشاهده سریع

مقایسه


افزودن به علاقه مندی ها

فرش 1200 شانه برجسته نقشه دلبر زمینه نقره ای

امتیاز 4.00 از 5
2,360,000 تومان17,700,000 تومان

-15%ایران کارپت 77

انتخاب گزینه‌ها
مشاهده سریع

مقایسه


افزودن به علاقه مندی ها

فرش 1200 شانه برجسته نقشه دلوین زمینه دودی

امتیاز 0 از 5
2,360,000 تومان17,700,000 تومان

-15%ایران کارپت 79

انتخاب گزینه‌ها
مشاهده سریع

مقایسه


افزودن به علاقه مندی ها

فرش 1200 شانه برجسته نقشه دلوین زمینه کرم

امتیاز 4.00 از 5
2,360,000 تومان17,700,000 تومان

-15%ایران کارپت 81

انتخاب گزینه‌ها
مشاهده سریع

مقایسه


افزودن به علاقه مندی ها

فرش 1200 شانه برجسته نقشه دلوین زمینه کرم صدفی

امتیاز 4.00 از 5
2,360,000 تومان17,700,000 تومان

دسترسی سریع بر اساس طرح فرش‌ها


فرش طرح افشان


فرش طرح اصفهان


فرش طرح وینتیج


فرش طرح خشتی


فرش طرح ریزماهی


فرش طرح سنتی

فرش‌های 1000 شانه


ایران کارپت 83


ایران کارپت 85

انتخاب گزینه‌ها
مشاهده سریع

مقایسه


افزودن به علاقه مندی ها

فرش 1000 شانه برجسته نقشه افشان ساران زمینه اقیانوسی

امتیاز 5.00 از 5
8,040,000 تومان16,080,000 تومان

ایران کارپت 87


ایران کارپت 89

انتخاب گزینه‌ها
مشاهده سریع

مقایسه


افزودن به علاقه مندی ها

فرش 1000 شانه برجسته نقشه افشان ساران زمینه تیتانیوم

امتیاز 4.00 از 5
8,040,000 تومان16,080,000 تومان

ایران کارپت 91


ایران کارپت 93

انتخاب گزینه‌ها
مشاهده سریع

مقایسه


افزودن به علاقه مندی ها

فرش 1000 شانه برجسته نقشه افشان ساران زمینه تیتانیوم طلاکوب

امتیاز 4.00 از 5
8,040,000 تومان16,080,000 تومان

ایران کارپت 95


ایران کارپت 97

انتخاب گزینه‌ها
مشاهده سریع

مقایسه


افزودن به علاقه مندی ها

فرش 1000 شانه برجسته نقشه افشان ساران زمینه دودی

امتیاز 4.00 از 5
8,040,000 تومان16,080,000 تومان

ایران کارپت 99


ایران کارپت 101

انتخاب گزینه‌ها
مشاهده سریع

مقایسه


افزودن به علاقه مندی ها

فرش 1000 شانه برجسته نقشه افشان ساران زمینه دودی طلاکوب

امتیاز 5.00 از 5
8,040,000 تومان16,080,000 تومان

ایران کارپت 103


ایران کارپت 105

انتخاب گزینه‌ها
مشاهده سریع

مقایسه


افزودن به علاقه مندی ها

فرش 1000 شانه برجسته نقشه افشان ساران زمینه سیلور

امتیاز 4.00 از 5
8,040,000 تومان16,080,000 تومان

ایران کارپت 107


ایران کارپت 109

انتخاب گزینه‌ها
مشاهده سریع

مقایسه


افزودن به علاقه مندی ها

فرش 1000 شانه برجسته نقشه افشان ساران زمینه سیلور طلاکوب

امتیاز 5.00 از 5
8,040,000 تومان16,080,000 تومان

ایران کارپت 111


ایران کارپت 113

انتخاب گزینه‌ها
مشاهده سریع

مقایسه


افزودن به علاقه مندی ها

فرش 1000 شانه برجسته نقشه افشان ساران زمینه صدفی

امتیاز 5.00 از 5
8,040,000 تومان16,080,000 تومان

ایران کارپت 115


ایران کارپت 117

انتخاب گزینه‌ها
مشاهده سریع

مقایسه


افزودن به علاقه مندی ها

فرش 1000 شانه برجسته نقشه افشان ساران زمینه صدفی طلاکوب

امتیاز 5.00 از 5
8,040,000 تومان16,080,000 تومان

ایران کارپت 119


ایران کارپت 121

انتخاب گزینه‌ها
مشاهده سریع

مقایسه


افزودن به علاقه مندی ها

فرش 1000 شانه برجسته نقشه افشان ساران زمینه کرم

امتیاز 4.00 از 5
8,040,000 تومان16,080,000 تومان

ایران کارپت 123


ایران کارپت 125

انتخاب گزینه‌ها
مشاهده سریع

مقایسه


افزودن به علاقه مندی ها

فرش 1000 شانه برجسته نقشه افشان سوزان زمینه اقیانوسی

امتیاز 5.00 از 5
8,040,000 تومان16,080,000 تومان

ایران کارپت 127


ایران کارپت 129

انتخاب گزینه‌ها
مشاهده سریع

مقایسه


افزودن به علاقه مندی ها

فرش 1000 شانه برجسته نقشه افشان سوزان زمینه تیتانیوم

امتیاز 5.00 از 5
8,040,000 تومان16,080,000 تومان


فرش‌های 700 شانه


ایران کارپت 131


ایران کارپت 133

انتخاب گزینه‌ها
مشاهده سریع

مقایسه


افزودن به علاقه مندی ها

فرش 700 شانه برجسته کد 3305

امتیاز 4.00 از 5
7,000,000 تومان14,000,000 تومان

ایران کارپت 135


ایران کارپت 137

انتخاب گزینه‌ها
مشاهده سریع

مقایسه


افزودن به علاقه مندی ها

فرش 700 شانه برجسته کد 3306

امتیاز 4.00 از 5
7,000,000 تومان14,000,000 تومان

ایران کارپت 139


ایران کارپت 141

انتخاب گزینه‌ها
مشاهده سریع

مقایسه


افزودن به علاقه مندی ها

فرش 700 شانه برجسته کد 3307

امتیاز 4.00 از 5
7,000,000 تومان14,000,000 تومان

ایران کارپت 143


ایران کارپت 145

انتخاب گزینه‌ها
مشاهده سریع

مقایسه


افزودن به علاقه مندی ها

فرش 700 شانه برجسته کد 3308

امتیاز 4.00 از 5
7,000,000 تومان14,000,000 تومان

ایران کارپت 147


ایران کارپت 149

انتخاب گزینه‌ها
مشاهده سریع

مقایسه


افزودن به علاقه مندی ها

فرش 700 شانه برجسته کد 3309

امتیاز 5.00 از 5
7,000,000 تومان14,000,000 تومان

ایران کارپت 151


ایران کارپت 153

انتخاب گزینه‌ها
مشاهده سریع

مقایسه


افزودن به علاقه مندی ها

فرش 700 شانه برجسته کد 3316

امتیاز 4.00 از 5
7,000,000 تومان14,000,000 تومان

ایران کارپت 155


ایران کارپت 157

انتخاب گزینه‌ها
مشاهده سریع

مقایسه


افزودن به علاقه مندی ها

فرش 700 شانه برجسته کد 3810

امتیاز 5.00 از 5
7,000,000 تومان14,000,000 تومان

ایران کارپت 159


ایران کارپت 161

انتخاب گزینه‌ها
مشاهده سریع

مقایسه


افزودن به علاقه مندی ها

فرش 700 شانه برجسته کد 3811

امتیاز 5.00 از 5
7,000,000 تومان14,000,000 تومان

ایران کارپت 163


ایران کارپت 165

انتخاب گزینه‌ها
مشاهده سریع

مقایسه


افزودن به علاقه مندی ها

فرش 700 شانه برجسته کد 3830

امتیاز 5.00 از 5
7,000,000 تومان14,000,000 تومان

ایران کارپت 167


ایران کارپت 169

انتخاب گزینه‌ها
مشاهده سریع

مقایسه


افزودن به علاقه مندی ها

فرش 700 شانه برجسته کد 3871

امتیاز 5.00 از 5
7,000,000 تومان14,000,000 تومان

ایران کارپت 171


ایران کارپت 173

انتخاب گزینه‌ها
مشاهده سریع

مقایسه


افزودن به علاقه مندی ها

فرش 700 شانه برجسته کد 3872

امتیاز 5.00 از 5
7,000,000 تومان14,000,000 تومان

ایران کارپت 175


ایران کارپت 177

انتخاب گزینه‌ها
مشاهده سریع

مقایسه


افزودن به علاقه مندی ها

فرش 700 شانه برجسته کد 3873

امتیاز 5.00 از 5
7,000,000 تومان14,000,000 تومان

فرش‌های 700 شانه پلی‌استر


ایران کارپت 179


ایران کارپت 181

انتخاب گزینه‌ها
مشاهده سریع

مقایسه


افزودن به علاقه مندی ها

فرش 700 شانه نقشه آرتین زمینه آبی – پلی استر

امتیاز 4.00 از 5
3,270,000 تومان10,200,000 تومان

ایران کارپت 183


ایران کارپت 183

انتخاب گزینه‌ها
مشاهده سریع

مقایسه


افزودن به علاقه مندی ها

فرش 700 شانه نقشه آرشیدا زمینه آبی – پلی استر

امتیاز 5.00 از 5
3,270,000 تومان10,200,000 تومان

ایران کارپت 187


ایران کارپت 189

انتخاب گزینه‌ها
مشاهده سریع

مقایسه


افزودن به علاقه مندی ها

فرش 700 شانه نقشه آرشیدا زمینه کرم – پلی استر

امتیاز 4.00 از 5
3,270,000 تومان10,200,000 تومان

ایران کارپت 191


ایران کارپت 193

انتخاب گزینه‌ها
مشاهده سریع

مقایسه


افزودن به علاقه مندی ها

فرش 700 شانه نقشه آروانا زمینه سرمه ای – پلی استر

امتیاز 4.00 از 5
3,270,000 تومان10,200,000 تومان

ایران کارپت 195


ایران کارپت 197

انتخاب گزینه‌ها
مشاهده سریع

مقایسه


افزودن به علاقه مندی ها

فرش 700 شانه نقشه آروانا زمینه فیلی – پلی استر

امتیاز 4.00 از 5
3,270,000 تومان10,200,000 تومان

ایران کارپت 199


ایران کارپت 201

انتخاب گزینه‌ها
مشاهده سریع

مقایسه


افزودن به علاقه مندی ها

فرش 700 شانه نقشه آروانا زمینه کرم – پلی استر

امتیاز 4.00 از 5
3,270,000 تومان10,200,000 تومان
فرش سجاده‌ای


-7%ایران کارپت 203

انتخاب گزینه‌ها
مشاهده سریع

مقایسه


افزودن به علاقه مندی ها

فرش سجاده ای آبی فیروزه ای 500 شانه کد 1010

امتیاز 4.00 از 5
690,000 تومان810,000 تومان

-7%ایران کارپت 205

انتخاب گزینه‌ها
مشاهده سریع

مقایسه


افزودن به علاقه مندی ها

فرش سجاده ای آبی فیروزه ای 500 شانه کد 1014

امتیاز 4.00 از 5
690,000 تومان810,000 تومان

-7%ایران کارپت 207

انتخاب گزینه‌ها
مشاهده سریع

مقایسه


افزودن به علاقه مندی ها

فرش سجاده ای آبی فیروزه ای 500 شانه کد 1018

امتیاز 5.00 از 5
690,000 تومان810,000 تومان

-7%ایران کارپت 209

انتخاب گزینه‌ها
مشاهده سریع

مقایسه


افزودن به علاقه مندی ها

فرش سجاده ای آبی فیروزه ای 500 شانه کد 1022

امتیاز 5.00 از 5
690,000 تومان810,000 تومان

-7%ایران کارپت 211

انتخاب گزینه‌ها
مشاهده سریع

مقایسه


افزودن به علاقه مندی ها

فرش سجاده ای آبی فیروزه ای 500 شانه کد 1026

امتیاز 5.00 از 5
690,000 تومان810,000 تومان

-7%ایران کارپت 213

انتخاب گزینه‌ها
مشاهده سریع

مقایسه


افزودن به علاقه مندی ها

فرش سجاده ای آبی فیروزه ای 500 شانه کد 1030

امتیاز 4.00 از 5
690,000 تومان810,000 تومان

-7%ایران کارپت 215

انتخاب گزینه‌ها
مشاهده سریع

مقایسه


افزودن به علاقه مندی ها

فرش سجاده ای آبی فیروزه ای 500 شانه کد 1034

امتیاز 4.00 از 5
690,000 تومان810,000 تومان

-7%ایران کارپت 217

انتخاب گزینه‌ها
مشاهده سریع

مقایسه


افزودن به علاقه مندی ها

فرش سجاده ای آبی فیروزه ای 500 شانه کد 1038

امتیاز 5.00 از 5
690,000 تومان810,000 تومان

-7%ایران کارپت 219

انتخاب گزینه‌ها
مشاهده سریع

مقایسه


افزودن به علاقه مندی ها

فرش سجاده ای آبی فیروزه ای 500 شانه کد 1042

امتیاز 4.00 از 5
690,000 تومان810,000 تومان

-7%ایران کارپت 221

انتخاب گزینه‌ها
مشاهده سریع

مقایسه


افزودن به علاقه مندی ها

فرش سجاده ای آبی فیروزه ای 500 شانه کد 1046

امتیاز 4.00 از 5
690,000 تومان810,000 تومان

-7%ایران کارپت 223

انتخاب گزینه‌ها
مشاهده سریع

مقایسه


افزودن به علاقه مندی ها

فرش سجاده ای آبی فیروزه ای 500 شانه کد 1074

امتیاز 4.00 از 5
690,000 تومان810,000 تومان

-7%ایران کارپت 225

انتخاب گزینه‌ها
مشاهده سریع

مقایسه


افزودن به علاقه مندی ها

فرش سجاده ای آبی فیروزه ای 500 شانه کد 1078

امتیاز 4.00 از 5
690,000 تومان810,000 تومان