نوشته‌ها

پایان بیکاری در کرمانشاه با کیمیای فرش دستباف!
۰
اخبار فرش دستباف

پایان بیکاری در کرمانشاه با کیمیای فرش دستباف!


ابعاد فرش 9 متری
۰
اطلاعات فرش

بررسی ابعاد فرش ماشینی + ۳ نکته مهم در خرید فرش ماشینی در ابعاد مختلف


ساختار فرش ماشینی
۰
ویکی فرش

ساختار فرش ماشینی


آشنایی با فرش کاشان و 8 سبک عمده طرح قالی کاشان
۰
ویکی فرش

آشنایی با فرش کاشان و ۸ سبک عمده طرح قالی کاشان


راهنمای انتخاب فرش ماشینی و 4 نکته مهم در انتخاب فرش مناسب دکوراسیون
۰
اطلاعات فرش

راهنمای انتخاب فرش ماشینی و ۴ نکته مهم در انتخاب فرش مناسب دکوراسیون


فرش
۰
ویکی فرش

تاریخ فرش دستباف در ایران و اروپا


نکات ضروری در انتخاب فرش
۰
اطلاعات فرش

نکات ضروری در انتخاب فرش


فرش ماشینی
۰
ویکی فرش

بافندگی رویه به رویه (Face –to-face)


کاشان
۰
اطلاعات فرش

نگاهی به تولید و اقتصاد فرش کاشان


فرش ماشینی
۰
اطلاعات فرش

 تاریخچه فرش ماشینی


کاشان
۰
اطلاعات فرش

ویژگی های فنی و هنری فرش کاشان


کاشان
۰
اطلاعات فرش

جغرافیای فرش کاشان


کاشان
۰
اطلاعات فرش

هنر فرش کاشان در گذر زمان


کاشان
۰
اطلاعات فرش

سوابق تاریخی هنر و صنایع کاشان


فرش ۱۲۰۰ شانه نقشه ترانه زمینه بادامی
۰

فرش ۱۲۰۰ شانه نقشه ترانه زمینه بادامی