فرش ماشینی زمینه سرمه ای
فرش ۷۰۰ شانه گل برجسته نقشه گلسا زمینه سرمه ای

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.