فرش ماشینی 1200 شانه فیلی
فرش 700 شانه گل برجسته نقشه سلما زمینه فیلی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.