فرش ماشینی زمینه دلفینی
فرش ۱۲۰۰ شانه گل برجسته نقشه پیچک زمینه دلفینی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.