فرش ماشینی 1200 شانه نقشه هانا
فرش ۱۲۰۰ شانه نقشه هانا زمینه سرمه ای

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.