فرش ماشینی 1200 شانه نقشه نهال
فرش ۱۲۰۰ شانه نقشه نهال زمینه آبی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.