فرش ماشینی 1200 شانه نقشه فلورا
فرش ۱۲۰۰ شانه نقشه فلورا زمینه فیلی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.