فرش ماشینی 1200 شانه نقشه دانژه
فرش ۱۲۰۰ شانه نقشه دانژه زمینه کرم

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.