فرش ماشینی زمینه کرم
فرش 1200 شانه نقشه آیسان زمینه سرمه ای

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.