فرش ماشینی هزارشانه
فرش ۱۰۰۰ شانه نقشه مارگل زمینه سرمه ای

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.