فرش هزار شانه کاشان
فرش 1000 شانه نقشه ستاره زمینه سرمه ای

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.