فرش ماشینی زمینه فیلی
فرش ۱۰۰۰ شانه نقشه حریر زمینه فیلی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.