فرش ماشینی هزارشانه
فرش ۱۰۰۰ شانه نقشه الماس زمینه گردویی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.