17 محصول
مرتب‌سازی:

فرش طرح ریزماهی

فرش طرح ریزماهی یکی طرح ها و نقوش رایج امروزی در فرش، از  فرهنگ کهن و غنیِ ما برخوردار است و می توان با بررسی آئین ها و آداب و رسوم گذشتگان به ریشه ی این نقوش دست یافت.

یکی از این نقوش که پژوهشگران توانسته اند با تحقیق پیرامون مسائل مربوط به فرهنگ و مردم شناسی به اصل شکل گیری آن تا حدودی پی برده و بر اطلاعات خود بیفزایند، طرح ماهیِ درهم است.

اساس فرش طرح ریزماهی، نگاره هایی به شکل برگ خمیده است که نقشی از ماهی را به یاد انسان می آورند. این برگها به صورت قرینه به – دور گل های ریز در حال گردش اند.

از انواع طرح فرش ریزماهی درهم می توان به ماهی سنه (سنندج)، ماهی فراهان، ماهی قشقایی، ریزه ماهی و … اشاره نمود.

نقشه ریز ماهی به نقش بسیار ریزِ ماهی درهم به طوری که امکان طراحی کوچکتر از آن، وجود نداشته باشد، ریزه ماهی گویند. از تکرار نقش ریزه ماهی، لوزی هایی با گلِ هشت پر در داخل و گل های بسیار ریزی به نام گلچه یا پاره سیب در انتهای اضلاع لوزی به  نمایش در می آید.