نوشته‌ها

فرش
0
ویکی فرش

تاریخ فرش دستباف در ایران و اروپا


فرش ماشینی
0
ویکی فرش

الیاف پلی پروپلین و استفاده از آن در فرش ماشینی


فرش ماشینی
0
ویکی فرش

نخ پلی استر و استفاده از آن در فرش ماشینی


فرش ماشینی
0
ویکی فرش

نخ ویسکوز تشکیل دهنده فرش ماشینی ابریشمی


مرحله کنترل کیفیت فرش تکمیل شده
0
ویکی فرش

مرحله کنترل کیفیت فرش تکمیل شده


مرحله کنترل کیفیت فرش خام و رفوگری
0
ویکی فرش

مرحله کنترل کیفیت فرش خام و رفوگری


 انواع بافت فرش
0
ویکی فرش

 انواع بافت فرش


فرش ماشینی
0
ویکی فرش

بافندگی رویه به رویه (Face –to-face)


مراحل تولید فرش ماشینی
0
ویکی فرش

مراحل تولید فرش ماشینی


رنگرزی نخ های خاب
0
ویکی فرش

رنگرزی نخ های خاب


روش تولید نخ های خاب هایبالک (High Bulk) 
0
ویکی فرش

روش تولید نخ های خاب هایبالک (High Bulk) 


 ریسندگی تاو به تاپس نخ های خاب ریسیده شده
0
ویکی فرش

 ریسندگی تاو به تاپس نخ های خاب ریسیده شده


فرش ماشینی
0
ویکی فرش

ریسندگی نخ های خاب ریسیده شده


فرش ماشینی
0
ویکی فرش

ویژگی های مهم الیاف مصرفی در نخ خاب


فرش ماشینی
0
ویکی فرش

 پشم