نوشته‌ها

قالی دستباف نماد ملت ایران
1
اخبار فرش دستباف

قالی دستباف نماد ملت ایران


حمایت از فرش در عرصه مالکیت معنوی، تولید و تجارت
0
اخبار فرش دستباف

حمایت از فرش در عرصه مالکیت معنوی، تولید و تجارت


طراحی فرش دارد به کجا میرود؟
0
اطلاعات فرش

طراحی فرش دارد به کجا میرود؟


فرش با چه رنگ چه طرح و چه اندازه ای باب کدام کشور
0
اطلاعات فرش

فرش با چه رنگ چه طرح و چه اندازه ای باب کدام کشور


پرداخت ۹ میلیارد وام بانکی برای بافت فرش دستباف در استان مرکزی
0
اخبار فرش دستباف

پرداخت ۹ میلیارد وام بانکی برای بافت فرش دستباف در استان مرکزی


فرش دستباف چین میزبان فرش های ایرانی
0
اخبار فرش دستباف

فرش دستباف چین میزبان فرش های ایرانی


فرش دستباف به سازمان میراث فرهنگی می پیوندد؟
0
اخبار فرش دستباف

فرش دستباف به سازمان میراث فرهنگی می پیوندد؟


فرش دستباف ایرانی
0
اطلاعات فرش

فرش دستباف ایرانی


فرش ایرانی چینی می‌شود
0
اخبار فرش ماشینی

فرش ایرانی چینی می‌شود


سهم ایران در فروش فرش در بازارهای جهانی
0
اخبار فرش دستباف

سهم ایران در فروش فرش در بازارهای جهانی


بزرگترین حوزه های پرافتخار تاریخ کاشان، حوزه فرش است
0
اخبار فرش ماشینی

بزرگترین حوزه های پرافتخار تاریخ کاشان، حوزه فرش است


چالش ها ومشکلات فرش ایرانی
0
ویکی فرش

چالش ها ومشکلات فرش ایرانی