فرش آرتامیس

فرش آرتامیس در نخستین پالایش کیفی فرش‌های ماشینی ایرانی توسط موسسه تخصصی اندیشه سازان مصنوع در سال 98  و با حضور 180 برند معتبر فرش ماشینی برگزار شد، بعنوان بهترین فرش ماشینی ایران انتخاب شد. منبع