نوشته‌ها

پایان بیکاری در کرمانشاه با کیمیای فرش دستباف!
۰
اخبار فرش دستباف

پایان بیکاری در کرمانشاه با کیمیای فرش دستباف!


30 هزار بافنده فعال فرش در کرمانشاه
۰
اخبار فرش دستباف

۳۰ هزار بافنده فعال فرش در کرمانشاه


فرحناز رافع رئیس مرکز ملی فرش ایران شد
۰
اخبار فرش دستباف

فرحناز رافع رئیس مرکز ملی فرش ایران شد


قالیبافی که به تنهایی 600 شغل در اردبیل ایجاد کرد
۰
اخبار فرش دستباف

قالیبافی که به تنهایی ۶۰۰ شغل در اردبیل ایجاد کرد


سخت ترین رقیب قالی دستباف در بازار فعلی فرش ماشینی است
۰
اخبار فرش دستباف

سخت ترین رقیب قالی دستباف در بازار فعلی فرش ماشینی است


جایگاه طرح‌های مدرن در فرش ماشینی است نه فرش دستباف!
۰
اخبار فرش دستباف

جایگاه طرح‌های مدرن در فرش ماشینی است نه فرش دستباف!


گره‌های کوری که بر تن نفیس‌ترین فرش ایرانی نشسته است!
۰
اخبار فرش دستباف

گره‌های کوری که بر تن نفیس‌ترین فرش ایرانی نشسته است!


فرش دستباف زنجان با کیفیتی بالاتر از فرش ابریشم قم
۰
اخبار فرش دستباف

فرش دستباف زنجان با کیفیتی بالاتر از فرش ابریشم قم


قالی دستباف نماد ملت ایران
۱
اخبار فرش دستباف

قالی دستباف نماد ملت ایران


فرش ایرانی با کدام رقبا رو در رو هست؟
۰
اخبار فرش دستباف

فرش ایرانی با کدام رقبا رو در رو هست؟


واردات فرش دستباف به کشور
۰
اخبار فرش دستباف

واردات فرش دستباف به کشور


حمایت از فرش در عرصه مالکیت معنوی، تولید و تجارت
۰
اخبار فرش دستباف

حمایت از فرش در عرصه مالکیت معنوی، تولید و تجارت


کاهش سهم فرش دستباف ایران از بازار جهانی فرش
۰
اخبار فرش دستباف

کاهش سهم فرش دستباف ایران از بازار جهانی فرش


فرش دستباف ایرانی و مشخصات آن
۰
ویکی فرش

فرش دستباف ایرانی و مشخصات آن


بافت فرش در ورامين
۰
اخبار فرش دستباف

بافت فرش در ورامين