نوشته‌ها

کاشان
۰
اطلاعات فرش

نگاهی به تولید و اقتصاد فرش کاشان


نخ های خاب و  الیاف مصرفی در نخ خاب
۰
ویکی فرش

نخ های خاب و الیاف مصرفی در نخ خاب


فرش ماشینی
۰
ویکی فرش

نخ پود فیلامنتی پلی استر


فرش ماشینی
۰
ویکی فرش

نخ پود پنبه و پنبه/پلی استر


تار و پود
۰
ویکی فرش

 روش های تولید (ریسندگی)نخ های ریسیده شده


فرش ماشینی
۰
ویکی فرش

مواد اولیه فرش ماشینی و روش تولید آنها


تراکم فرش
۰
ویکی فرش

انواع تراکم در فرش ماشینی


فرش ماشینی
۰
ویکی فرش

تاریخچه صنعت فرش ماشینی در ایران


فرش
۰
ویکی فرش

فرش های عریض (Broadloom Carpets)


فرش
۰
ویکی فرش

بافندگی رویه به رویه (Face-to-Face Weaving)


فرش
۰
ویکی فرش

 آکسمینستر گیره ای (Gripper Axminster)


فرش
۰
اطلاعات فرش

آکسمینستر ماسوره ای (Spool Axminster)


فرش
۰
ویکی فرش

 شنیل آکسمینستر (Chenille Axminster


فرش
۰
ویکی فرش

 فرش های رومبلی یا چله چاپی (Tapestry or Warp-printed Carpets)


فرش ماشینی
۰
اطلاعات فرش

 تاریخچه فرش ماشینی