نوشته‌ها

نکات ضروری در انتخاب فرش
۰
اطلاعات فرش

نکات ضروری در انتخاب فرش


فرش ماشینی
۰
ویکی فرش

نخ ویسکوز تشکیل دهنده فرش ماشینی ابریشمی


انتخاب فرش مناسب برای دکوراسیون اتاق کودک
۰
اطلاعات فرش

انتخاب فرش مناسب برای دکوراسیون اتاق کودک


انتخاب فرش برای اتاق کودک
۰
اطلاعات فرش

انتخاب فرش برای اتاق کودک


مرحله کنترل کیفیت فرش تکمیل شده
۰
ویکی فرش

مرحله کنترل کیفیت فرش تکمیل شده


مرحله کنترل کیفیت فرش خام و رفوگری
۰
ویکی فرش

مرحله کنترل کیفیت فرش خام و رفوگری


 انواع بافت فرش
۰
ویکی فرش

 انواع بافت فرش


فرش ماشینی
۰
ویکی فرش

بافندگی رویه به رویه (Face –to-face)


مراحل تولید فرش ماشینی
۰
ویکی فرش

مراحل تولید فرش ماشینی


رنگرزی نخ های خاب
۰
ویکی فرش

رنگرزی نخ های خاب


روش تولید نخ های خاب هایبالک (High Bulk) 
۰
ویکی فرش

روش تولید نخ های خاب هایبالک (High Bulk) 


 ریسندگی تاو به تاپس نخ های خاب ریسیده شده
۰
ویکی فرش

 ریسندگی تاو به تاپس نخ های خاب ریسیده شده


فرش ماشینی
۰
ویکی فرش

ریسندگی نخ های خاب ریسیده شده


فرش ماشینی
۰
ویکی فرش

ویژگی های مهم الیاف مصرفی در نخ خاب


فرش ماشینی
۰
ویکی فرش

 پشم