سهام نمایشگاه فرش به صورت عام عرضه شود

معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری کاشان گفت: سهام نمایشگاه دائمی فرش ماشینی به صورت عام عرضه شود تا عموم مردم منطقه از آن بهره مند شوند و همچنین با پشتوانه مالی و مردمی این حرکت شتاب بیشتری به خود بگیرد.

Image result for ‫مسعود خاندایی‬‎مسعود خاندایی اظهار کرد: در منطقه کاشان حدود ۲۲۰ محصول تولید می شود که فرش یکی از آن محصولات است و امیدواریم ظرفیت های دیگر شهرستان نیز شکوفا شود.

وی افزود: پرورش ماهیان زینتی و همچنین پرندگان زینتی به عنوان دو حوزه مهم از توانمندی های اشتغالزایی و کارآفرینی ویژه منطقه کاشان است که اخیرا اقدام های موثری برای معرفی و توسعه آنها در انجام شده است.

وی تصریح کرد: عملیات اجرایی شهرک ماهیان زینتی در ۵۰ هکتار آغاز شده است و در زمینه تولید پرندگان زینتی نیز که حدود ۲۵۰ نفر به صورت مستقیم در حال فعالیت هستند که طرح ساماندهی این رسته شغلی در دستور کار قرار دارد.

معاون فرماندار کاشان با اشاره به تحریم های ظالمانه استکبار جهانی خاطر گفت: در شرایط جنگ اقتصادی منابع، مالی دولت جوابگوی حجم بالای درخواست ها نیست که نیازمندهمراهی صنعتگران و صاحب نظران برای تشکیل مجمع خیرین کارآفرین کاشان است.

خاندایی افزود: برخی ایده های کارآفرینی هست که با سرمایه اندک می توانند ایجاد اشتغال کنند از اینرو با حمایت نیکوکاران و براساس یک برنامه مشخص می توان بخشی از این کمبود منابع مالی را تامین کرد که نیکوکاران منطقه می توانند منابع مالی خود را به نام خود در بانک های قرض الحسنه قرار دهند و به کارآفرینان به صورت تسهیلات کمک کنند.

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.