تراکم در فرش ماشینی به چه معناست؟

برای اینکه تراکم طولی فرش را محاسبه کنند، تراکم را در نیمی از فرش حساب کرده و جهت اعلام آن، عدد به دست آمده را در عدد دو ضرب می کنند.

منظور از اصطلاح تراکم در فرش ماشینی در واقع همان تراکم طولی فرش است، یعنی تراکم مربوط به طول فرش که ن را با نام تراکم طولی نیز می شناسند. تراکم همانند شانه است با این تفاوت که شانه مربوط به عرض فرش است و به همین دلیل به آن تراکم عرضی نیز گفته می شود.

با این توصیف، پی بردن به تراکم فرش نیز کار ساده ای است. اما یک تفاوت اساسی وجود دارد و آن این که، تراکم را در نیمی از فرش حساب کرده و برای اعلام آن در عدد ۲ ضرب می کنند تا تراکم کلی و اصلی فرش مشخص شود. یعنی وقتی گفته می شود فرشی تراکم ۳۰۰۰ دارد یعنی باید در یک متر طول آن ۱۵۰۰ گره وجود داشته باشد تا با محاسبه ی ضریب ۲ این عدد صحیح باشد.

بنابراین چنانچه بخواهید می توانید همین مقدار را در مقیاس کمتر یا‌ بیشتر محاسبه کنید، یعنی فرش با تراکم ۳۰۰۰ باید در ۱۰ سانتیمتر طول آن و ۱۵۰ گره و یا در ۵ سانتی متر طول آن ۷۵ گره وجود داشته باشد

دیدگاه‌ها ۰

*
*

− 5 = 4