فرش ماشینی

مقدمه ای بر تاریخ کفپوش و زیراندازها

مقدمه ای بر تاریخ کفپوش و زیراندازها

بشر از سالیان دور، حتی زمانی که زندگی غارنشینی را تجربه می کرد، برای آن که به هنگام نشستن بر زمین از گزند سرما و ناهمواری های زمین در امان باشد، به فکر استفاده از زیرانداز افتاده است. زیراندازها یا کفپوش های اولیه به طور طبیعی از برگ و یا قسمت های نرم گیاهان و یا پوست حیوانات به ویژه آنهایی که دارای پوشش پشمی یا مویی بوده اند (مانند گوسفند، بز و یا حتی حیوانات وحشی مانند ببر و پلنگ )ساخته شده است.طی روند تکاملی زندگی بشر، ساختن انو...

ادامه مطلب