مدیر کل توسعه خدمات بازرگانی تجارت ایران در حاشیه بازدید از نمایشگاه فرش کاشان گفت: از ابتدای سال تاکنون بیش از 400 میلیون دلار فرش از پایتخت فرش ماشینی کشور به بازارهای اروپایی و آسیایی صادر شده است.

احسان قمری پیش بینی کرد صادرات فرش از این شهرستان تا سال 1400 به یک میلیارد دلار برسد .

پانزدهمین دوره نمایشگاه تخصصی و فن بازار فرش ماشینی کاشان در مساحت پنج هزار مترمربع و در حدود 60 غرفه با حضور هیئت هایی از 17 کشور تا دیروز در بلوار راوند این شهر دایر بود .