1. خانه
  2. /
  3. اطلاعات فرش
  4. /
  5. روش های امتحان کردن ابریشم فرش

روش های امتحان کردن ابریشم فرش

امتحان کردن ابریشم فرش , سه روش زیر برای شناسایی و امتحان کردن ابریشم واقعی از نوع مصنوعی

در فرش عبارتند از:

روش اول-سوزاندن! اگر فروشنده فرش به شما اجازه داد، یک گره را در آورده و بسوزانید. به خاکستر آن و بوی دود

دقت داشته باشید. اگر ابریشم طبیعی باشد باید در برابر شعله گلوله ای تقریبا سیاه شده و بویی شبیه

سوختن مو خواهد داشت زیرا مو و ابریشم هر دو بافت های پروتئینی اند.

روش های امتحان کردن ابریشم فرش 1

اما اگر خاکستر نرم و گچی رنگ و دود آن نیز بویی شبیه کاغذ دارد، ابریشم مصنوعی در آن استفاده شده است.

 

روش دوم- فرش را با کف دست نوازش کنید. اگر کف دست تان گرم شد ابریشم طبیعی است و در غیر اینصورت

ابریشم مصنوعی است. در برخی مواقع به حسی که دارید، شک می کنید در این صورت حتما فرش مورد

نظر را با یک فرش ابریشمی که از اصل بودن آن مطمئن هستید، مقایسه کنید.

روش های امتحان کردن ابریشم فرش 3